Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»

Асоціація "Укрводоканалекологія" - добровільний міжгалузевий союз виробничих підприємств, установ, організацій водопровідно-каналізаційного господарства, науково-дослідних, проектних, ремонтно-будівельних 
та інших підприємств різних форм власності, об'єднаних з метою постійної координації та поєднання виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення питань забезпечення населення
якісною питною водою та водою промислово-господарського призначення, водовідведення, ефективного очищення стічних вод, поліпшення екологічного стану 
водних ресурсів природного середовища в Україні.

Є корпоративним членом Міжнародної Водної Асоціації IWA.

 Асоціація здійснює:

- об'єднання інтелектуальних, виробничих, наукових та комерційних інтересів учасників Асоціації;
- координацію сумісної діяльності підприємств і організацій-членів Асоціації в галузях водопостачання, водовідведення, моніторингу та охорони вод;

- розвиває практичне і наукове співробітництво;

- бере участь в розробці і реалізації Державної відомчої і власної програм розвитку водозабезпечення та каналізування населених пунктів України, нормативної бази;
- надає Учасникам Асоціації послуги по їх матеріально-технічному забезпеченню за їх замовленнями; 
- сприяє зміцненню матеріально-технічної і методологічної бази галузевого лабораторно-виробничого контролю якості води;
- надає послуги Учасникам Асоціації в створенні дочірніх, спільних та інших підприємств і організацій по виробництву нової техніки, 
вимірювальних приладів, матеріалів тощо;
- координує зовнішньоекономічну діяльність Учасників Асоціації, в тому числі організовує для них кредитні лінії;
- здійснює пошук потенційних партнерів для налагодження прямих контактів між ними та Учасниками Асоціації;
- забезпечує інтереси та захищає права Учасників Асоціації, надає їм юридичну, економічну, іншу консультативну та інформаційну допомогу; 
- організує виставки, семінари, обмін досвідом, рекламне, редакційно-видавниче, інформаційне, готельне, транспортне обслуговування Учасників Асоціації;
- готує і накопичує банк даних систем матеріально-технічного забезпечення, контролю якості води тощо;
- допомагає Учасникам Асоціації у розробці проектів співробітництва з іноземними фірмами та організаціями, в тому числі зі створення спільних підприємств; 
- орагнізовує курси підвищення кваліфікації керівного складу та працівників Учасників Асоціації; 
- виконує інші функції, що відповідають цілям Асоціації і не суперечать діючому законодавству.