Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»

Затверджено

Наказом Української асоціації підприємств

водопровідно-каналізаційного господарства

"Укрводоканалекологія" від 12.05.2015 №32-1

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про членські внески та порядок їх сплати

 

 

 1. Загальні положення

 

 1. Положення про сплату членських внесків (надалі - Положення) Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» (надалі Асоціація) розроблене у відповідності до Статуту Асоціації та визначає розмір і порядок сплати вступних, поточних (періодичних) членських та цільових внесків Асоціації.
 2. Сплата вступних, поточних (періодичних) членських та цільових внесків є обов'язковою умовою членства в Асоціації.
 3. Вступні внески - це кошти, які одноразово сплачуються підприємствами, установами та організаціями, які подали письмову заяву про вступ до Асоціації.
 4. Вступний внесок сплачується незалежно від того, чи був коли-небудь заявник членом Асоціації.
 5. Поточні (періодичні) членські внески - це кошти, які сплачуються учасниками Асоціації щоквартально впродовж всього терміну перебування в членстві Асоціації.
 6. Цільовий внесок – це кошти, які одноразово сплачуються учасниками Асоціації
 7. Члени Асоціації сплачують вступний внесок при вступі до Асоціації та в подальшому сплачують щоквартальні поточні (періодичні)  членські внески.
 8. Контроль за своєчасністю та розміром сплати членських внесків здійснює Дирекція Асоціації.
 9. При добровільному виході або виключенні з членів Асоціації сплачені внески не повертаються.
 10. Грошові надходження від внесків членів Асоціації використовуються Асоціацією для реалізації статутної мети та завдань Асоціації.

 

 1. Внески

 

 1. Розмір вступного внеску дорівнює розміру поточного (періодичного) членського внеску.
 2. Вступний внесок сплачується незалежності від того чи був коли-небудь заявник членом Асоціації та вноситься новими членами Асоціації водночас з поданням заяви про вступ до Асоціації.
 3. Розмір поточного (періодичного) внеску для підприємств водопостачання та водовідведення визначається відповідно до кількості населення, що обслуговується учасником Асоціації, відповідно до Додатку 1.
 4. Розмір  поточного (періодичного) внеску для інших підприємств та організацій визначається відповідно до Додатку 2 та обирається такими суб’єктами самостійно.
 5. Розмір цільового внеску для фінансування проведення конкретних заходів та цільових програм визначається Радою Асоціації в залежності від визначених (підтверджених кошторисом витрат) необхідних обсягів фінансування конкретних заходів і ступеня зацікавленості конкретних членів Асоціації щодо реалізації цих заходів.
 6. Вступний, поточний (періодичний) та цільовий внесок у встановленому розмірі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок Асоціації.

 

3. Пільги щодо розмірів внесків, строків їх сплати та звільнення

від їх с плати.

 

3.1. Членам Асоціації можуть надаватися такі пільги:

- відстрочка сплати вступного та/або щорічного членського внеску;

- зменшення розміру щорічних членських внесків;

- звільнення від сплати вступного та/або щорічного членського внеску.

3.2. Рішення про встановлення пільгових розмірів вступного чи поточних (періодичних) членських внесків щодо конкретної юридичної особи та надання відстрочки їх сплати може бути прийняте Радою Асоціації за поданням Директора Асоціації.

 

Директор

 

О. Романюк

 

Додаток 1

до Положення про членські

внески та порядок їх сплати

 

Розмір вступних та періодичних (поточних)

членських внесків  для підприємств водопостачання та водовідведення

 

Кількість населення, що обслуговується

Розмір щоквартальних членських внесків, грн.

До 1 тис.

100,00

Більше 1 до 5 тис.

150,00

Більше 5 до 10 тис.

250,00

Більше 10 до 20 тис.

500,00

Більше 20 до 30 тис.

750,00

Більше 30 до 50 тис.

1500,00

Більше 50 до 100 тис.

2250,00

Більше 100 до 200 тис.

4500,00

Більше 200 до 500 тис.

6000,00

Більше 500 до 1 млн.

9000,00

Більше 1 млн.

12000,00

Більше 2 млн.

15000,00

 

Додаток 2

до Положення про членські

внески та порядок їх сплати

 

Розмір вступних та періодичних (поточних)

членських внесків  для інших підприємств та організацій

 

Розмір квартального членського внеску, грн.

Перелік додаткових безкоштовних послуг

12500,00

 • Розміщення логотипу на домашній сторінці сайту Асоціації
 • Посилання на сайт компанії з домашньої сторінки Асоціації
 • Публікації на сайті Асоціації в розділі новини до 2-х повідомлень на місяць
 • Включення в розсилку новин Асоціації до 2-х повідомлень на місяць
 • Одна безкоштовна стаття-самопрезентація в журналі “Водопостачання та водовідведення”
 • Безкоштовна участь одного представника в заходах Асоціації
 • Розміщення логотипу в офіційних виданнях Асоціації
 • Офіційне розповсюдження інформаційних матеріалів при проведенні комунікаційних заходів Асоціації

5000,00

 • Розміщення логотипу на сторінці 2-го рівня сайту Асоціації
 • Публікація на сайті Асоціації в розділі новини одного повідомлення на місяць
 • Включення в розсилку новин Асоціації одного повідомлення на місяць
 • 50% знижка на одну статтю-самопрезентацію в журналі “Водопостачання та водовідведення”

2500,00

 • Розміщення логотипу на сторінці 3-го рівня сайту Асоціації
 • Публікація на сайті Асоціації в розділі новини одного повідомлення на квартал