Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»

Затверджено

Наказом Української асоціації підприємств

водопровідно-каналізаційного господарства

"Укрводоканалекологія" від 10.06.2015 № 45-1

(із змінами внесеними Наказом Асоціації від 18.02.2016 № 8)

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про щорічний конкурс на краще підприємство

водопровідно-каналізаційного господарства України -

учасника Української асоціації "Укрводоканалекологія"

 

 

1. Загальні положення

 

1.1 Цим положенням встановлюється порядок проведення щорічного конкурсу на краще підприємство водопровідно-каналізаційного господарства України – члена Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" (далі - Конкурс) та визначення його переможців.

 

1.2 Організатором Конкурсу є Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" (далі - асоціація "Укрводоканалекологія").

 

1.3 В конкурсі беруть участь суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення незалежно від форм власності та підпорядкування – члени асоціації "Укрводоканалекологія".

 

1.4 Суб’єкти господарювання сфери централізованого водопостачання та водовідведення-конкурсанти в залежності від загальної чисельності населення у населеному пункті або у декількох населених пунктах, у яких  ними надаються послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення розбиті на чотири групи:

 

перша група - понад 500 тис. осіб;

 

друга група - від 100 до 500 тис. осіб;

 

третя група - від 30 до 100 тис. осіб;

 

четверта група - до 30 тис. осіб.

 

2. Мета і завдання огляду-конкурсу

 

2.1 Метою Конкурсу є активізація діяльності господарств централізованого водопостачання та водовідведення - членів асоціації "Укрводоканалекологія" щодо підвищення активності роботи, поліпшення якості надання централізованих послуг населенню, раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів.

 

2.2 Завданням Конкурсу є стимулювання колективів суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та підпорядкування, що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

 

3. Проведення Конкурсу

 

3.1 Проведенням Конкурсу на краще підприємство водопровідно-каналізаційного господарства є надання підприємствами-конкурсантами необхідної інформації, опрацювання її комісією, надання оцінки за встановленими показниками та підведення підсумків ефективності роботи підприємств за календарний рік.

 

3.2 Показники:

 

3.2.1 Централізоване водопостачання

 

частка охоплення населення послугами водопостачання, %;

частка підключень абонентів з обліком питної води, %;

кількість персоналу водопостачання на 1000 підключень, ос./1000 од.;

кількість персоналу на 1 км водопровідної мережі, ос./км;

частка витрат та втрат питної води у мережі, %;

водоспоживання на 1 особу, л/добу;

витрати електричної енергії на 1 куб. м водопостачання, кВт*год./куб. м;

аварійність на мережі водопостачання з розрахунку на 1 км мережі, од./км;

рівень вкладених за рік інвестицій на 1 км мережі водопостачання, грн./км.

 

3.2.2 Централізоване водовідведення

 

частка охоплення населення послугами водовідведення, %;

кількість персоналу водовідведення на 1000 підключень, ос./1000 од.;

кількість персоналу на 1 км каналізаційної мережі, ос./км;

обсяг відведених стічних вод на 1 особу, л/добу;

обсяг очищених стічних вод на 1 особу, л/добу;

витрати електричної енергії на 1 куб. м водовідведення, кВт*год./куб. м;

аварійність на мережі водовідведення з розрахунку на 1 км мережі, од./км;

частка недостатньо очищених стічних вод. %;

частка скинутих стічних вод без очищення, %;

рівень вкладених за рік інвестицій на 1 км мережі водовідведення, грн./км.

 

3.2.3 Загальні

 

приріст дебіторської заборгованості за рік, %;

середньомісячна заробітна плата по підприємству, грн.;

рівень сплати внесків до Асоціації, %.

 

3.2.4 Якщо протягом року на підприємстві стався нещасний випадок зі смертельним наслідком, таке підприємство не може бути переможцем конкурсу.

 

 

4. Підведення підсумків Конкурсу

 

4.1 Підсумки конкурсу підводяться в березні місяці наступного року за звітним.

 

4.2 Матеріали для участі в Конкурсі надсилаються підприємствами на адресу дирекції асоціації "Укрводоканалекологія" не пізніше 25 лютого.

 

4.3 Підсумки конкурсу розглядаються конкурсною комісією, склад якої затверджується рішенням Ради асоціації "Укрводоканалекологія", що визначає призові місця.

 

4.4 Рішення про визначення переможців конкурсу приймається конкурсною комісією до 15 березня та оформляється відповідним протоколом.

 

4.5. Визначення переможців серед учасників Конкурсу відбувається на основі нарахування балів відповідно до показників конкурсу за зайнятим рейтинговим місцем по показнику.

 

4.6 У разі однакової кількості балів по показнику, учасникам нараховується середнє значення балів за рейтинговим показником.

 

4.7 Конкурс в четвертій групі підприємств проводиться за умови участі в ньому не менше як 10 підприємств.

 

 

5. Заохочення переможців Конкурсу

 

5.1 Переможці конкурсу нагороджують кубками та почесними грамотами від асоціації "Укрводоканалекологія".

 

 

 

 

Директор                                                            О. Романюк