Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Ради Асоціації

"Укрводоканалекологія"

від __ _________2015р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про заохочувальні відзнаки Української асоціації

підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія"

 

 

І. Загальні положення

 

            1.1 Це Положення визначає порядок нагородження заохочувальними відзнаками Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" (далі – відзнаки Асоціації).

 

1.2 Заохочувальними відзнаками Асоціації є:

 

Вітальний лист Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" (ескіз та опис  –  додаток №1);

Подяка  Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" (ескіз та опис – додаток №2);

Грамота Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" (ескіз та опис  – додаток №3);

Почесна грамота Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" (ескіз та опис  –  додаток №4);

            Знак «Почесний член Асоціації "Укрводоканалекологія" (ескіз  та опис – додаток №5).

 

1.3 Відзнаками Асоціації можуть нагороджуватися члени Асоціації, їх трудові колективи та окремі працівники, інші суб’єкти господарювання та фізичні особи, діяльність яких пов’язана зі сферою житлово-комунального  господарства, які зразково виконують покладені на них завдання, творчо і сумлінно ставляться до виконання своїх обов’язків та досягли високих показників у професійній, службовій діяльності.

 

1.4 Знак "Почесний член Асоціації "Укрводоканалекологія" є найвищою за статусом заохочувальною відзнакою Асоціації. Цією відзнакою нагороджуються виключно члени Асоціації, які нагороджені відзнаками Асоціації: Подякою, Грамотою, Почесною грамотою, а також за видатні особисті досягнення.

 

1.5 Почесна грамота є вищою за статусом відзнакою відносно Грамоти і Подяки. Грамота є вищою за статусом відносно Подяки.

 

1.6 Вітальний лист Асоціації вручається фахівцям галузі водопровідно-каналізаційного господарства з нагоди ювілейних дат.

 

1.7 Нагородження відзнаками Асоціації здійснюється з нагоди державних свят та ювілейних дат.

 

ІІ. Порядок представлення до відзначення

 

2.1 Рішення щодо нагородження Подякою, Грамотою, Почесною грамотою Асоціації приймаються Дирекцією Асоціації.

           

2.2 Рішення щодо нагородження Знаком "Почесний член Асоціації "Укрводоканалекологія" приймається Радою Асоціації за поданням Директора Асоціації.

           

2.3 У поданні зазначаються відомості про осіб, яких представлено до нагородження: прізвище, ім’я, по-батькові; повна назва займаної посади (діючої або колишньої), загальний стаж роботи  або вислуги років, стаж членства в Асоціації, рівень виконання громадських обов’язків, а також відомості про службові, трудові та громадські досягнення осіб, які представляються до нагородження.

           

2.4      Після прийняття позитивного рішення про нагородження особи відзнакою Асоціації до нагородження заохочувальною відзнакою Асоціації видається наказ Асоціації.

 

ІІІ. Порядок вручення відзнак Асоціації

 

3.1 Вручення відзнак Асоціації здійснюється в урочистій обстановці на засіданні Загальних зборів та Ради Асоціації, а також на під час проведення інших заходів Асоціації.

Вручення відзнак Асоціації може бути проведено особисто Президентом або Директором Асоціації.

 

3.2 Перед врученням відзнаки оголошується наказ Асоціації.

 

3.3 Особи, відзначені відзнакою Асоціації у вигляді знака "Почесний член Асоціації "Укрводоканалекологія" разом з відзнакою вручається посвідчення встановленого зразка.

 

3.4 Облік і реєстрацію осіб, нагороджених відзнаками Асоціації здійснюється Дирекцією  Асоціації.

 

3.5 У разі втрати  (псування) відзнаки Асоціації і посвідчення до неї дублікати відзнаки та посвідчення до неї не видаються.

 

 

 

Директор Асоціації

"Укрводоканалекологія"                                                О.М. Романюк