Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»

Затверджено рішенням

Ради Асоціації «Укрводоканалекологія»

від 24.03.2016           № 3

 

 

 

Положення

про Всеукраїнський творчий конкурс учнівської молоді

«ПОДОРОЖ У СВІТ ВОДИ»,

що проводиться  Українською асоціацією підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

«Укрводоканалекологія»

 

  1. Загальні положеня

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського творчого конкурсу учнівської молоді «Подорож у світ води» (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться Українською асоціацією підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» щороку з метою привернення уваги суспільства до проблем збереження чистої питної води, унікального та незамінного ресурсу природи, основ здоров’я людини.

1.3. Завдання Конкурсу:

залучити широкий загал дітей шкільного віку до навчання щодо бережливого ставлення до води і привернення уваги учнівської молоді до проблем управління водними ресурсами;

ознайомлення з різноманіттям і багатством питної води, яку використовують у побуті – столова або у лікуванні – мінеральна вода;

розвивати в учнівської молоді здатність творчо працювати у команді однодумців, створювати власні проекти з охорони і збереження водних багатств рідної природи;

виявлення та опис пам’яток культури і природи України, які пов’язані з водною тематикою;

використання зібраних юними пошуковцями матеріалів на уроках географії, біології, хімії, історії тощо, в позакласній роботі;

виховання у дітей бережливого ставлення до води, любові до рідної річки, озера, джерела тощо;

привернення уваги широких кіл громадськості до водних багатств України та їхнього дійсного стану в нашій державі, зокрема учнівської молоді в школах і коледжах, в державному і приватному секторі.

створити умови для творчої самореалізації учнів.

 

2. Учасники та організатори конкурсу

2.1. До участі в конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних коледжів, гуртківці позашкільних закладів, громадські об’єднання дітей та підлітків, які небайдужі і цікавиться проблемами води України та її водними багатствами.

2.2. Обов’язкова умова участі в конкурсі є безпосереднє вивчення учасниками досліджуваного об’єкту.

2.3. Організатором Конкурсу є Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія».

2.4. До участі в організації та проведенні Конкурсу організатор може залучати інші органи державної влади, благодійні фонди, об’єднання громадян та інші заінтересовані підприємства, установи й організації (за згодою).

3. Напрям проведення Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться в чотирьох напрямах.

Перший напрям – «Моя улюблена гра-іграшка» розрахований на учнів   1-4 класів (6-9 років). Діти та їх батьки виготовляють саморобні іграшки на водну тематику, фотографують та додають з описом процесу виготовлення і кресленням будови іграшки.

Вони також можуть описати гру пов’язану з водою у яку граються із зазначенням умов і правил, описом захоплюючих пізнавальних історій, незвичайних форм або методів гри.

Другий напрям – організація шкільного свята «Подорож у світ води» в якому беруть участь учні 5-9 класів (10-15 років).

У школах, центрах творчості дітей та юнацтва, еколого-натуралістичних центрах створюються шкільні (гурткові) команди (до 10 осіб), які змагаються між собою проходячи сім водних станцій:

Станція 1 – Історія води.

Станція 2 – Вода на поверхні Землі.

Станція 3 – Загадки і прислів’я про воду.

Станція 4 – Пісні про воду.

Станція 5 – Культурні пам’ятники пов’язані з водою.

Станція 6 – Опис річки, озера іншої місцевої водойми.

Станція 7 – Запропонуй свій проект збереження води.

Підведення підсумків свята проводиться з визначення переможців і створенням творчого звіту, який надсилають до оргкомітету конкурсу в письмовій формі на поштову адресу: вул. Механізаторів, 10 м. Київ 03035 Асоціація «Укрводоканалекологія» і електронному вигляді на e-mail: konkursvoda@ukr.net.

Третій напрям – конкурс нарисів на тему «Культурний світ у каплі води». В конкурсі беруть участь учні 10-11 класів (16-17 років) шкіл, коледжів і центрів творчості дітей та юнацтва, еколого-натуралістичних центрів.

Юні пошуковці, вивчають і описують культурні пам’ятники України і світу:

пам’ятники історії (гідротехнічні споруди, пам’ятні місця і предмети, пов’язані з визначними історичними подіями на воді, а також розвитком науки і техніки, культури і побуту українського народу та інших національностей країни, з життям видатних політичних, державних, військових діячів, народних героїв, діячів науки, літератури і мистецтва);

пам’ятники містобудування і архітектури (архітектурні ансамблі і комплекси пов’язані з водою, міські (сільські) квартали, площі, водні вулиці, споруди громадської, промислової, військової, культурної архітектури, народного зодчества, а також пов’язані з ними твори монументального, образотворчого, декоративно-ужиткового, садово-паркового мистецтва);

пам’ятники археології (залишки давніх іригаційних споруд, поселень на берегах річок, озер, укріплення (дамби), давні пам’ятники виробничо-трудової діяльності людини, канали, кам’яні скульптури, наскальні зображення, старовинні предмети, релігійні споруди тощо;

музейна справа (історія створення музею, тематичні виставки експозиції, пізнавальні екскурсії тощо).

Четвертий напрям – конкурс учнівських проектів. У конкурсі беруть участь учні 5-11 класів (10-17 років) шкіл, коледжів і центрів творчості дітей та юнацтва, еколого-натуралістичних центрів.

Учасники індивідуально або у групі створюють учнівські проекти з питань:

головних чинників скорочення обсягів питної води населеного пункту у якому вони проживають;

впровадження водозберігаючих технологій вдома, у школі та місцевих підприємствах;

пошук альтернативних джерел водопостачання для потреб промислового розвитку, вирощування сільськогосподарських культур, пиття і санітарно-гігієнічних потреб, сталого розвитку міст;

співпраці освітніх закладів з підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства.

 

4. Умови проведення Конкурсу

4.1. Конкурс проводиться щороку на території України.

4.2. Конкурсу проводиться безпосередньо у школах, центрах дитячої творчості і завершується 31 грудня.

4.4. На Конкурс подаються самостійно підготовлені індивідуальні творчі роботи, що відповідають тематиці Конкурсу. Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензуються і не повертаються авторам. Наданням роботи на Конкурс автор підтверджує повну згоду з умовами Конкурсу, а також згоду на публікацію малюнка (конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права надалі. Роботи використовуються організатором для організації акцій, фестивалів, нарад, презентацій, виставок, для транслювання на телебаченні, висвітлення на сайті, для передачі в дитячі будинки, реабілітаційні центри, соціальні заклади, а також для використання в соціальній рекламі тощо.

4.5. На зворотному боці кожної конкурсної роботи (або у додатку до роботи) необхідно зазначити:

назву роботи;

прізвище, ім'я, по батькові та дату народження автора;

місце проживання автора;

найменування навчального закладу, контактний телефон його керівника.

2.10. Критерії оцінювання конкурсних робіт:

актуальність та повнота розкриття тематики;

авторська позиція;

оригінальність оформлення;

ступінь самостійності автора у виконанні роботи;

якість роботи;

естетичний вигляд роботи.

 

5. Організаційний комітет Конкурсу

5.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет. До складу організаційного комітету входять представники Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» та інших заінтересованих підприємств, установ та організацій (за згодою).

5.2. Склад організаційного комітету щорічно затверджується Радою Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

5.3. Функції організаційного комітету:

голова комітету координує роботу з підготовки та проведення Конкурсу;

секретар комітету веде документацію;

члени організаційного комітету підпорядковані голові.

5.4. Організаційний комітет:

забезпечує якісну підготовку та проведення Конкурсу;

визначає організаційні умови та порядок проведення Конкурсу;

організовує роботу з проведення Конкурсу;

вносить пропозиції щодо нагородження учасників Конкурсу;

сприяє висвітленню проведення та результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

 

6. Журі Конкурсу

6.1. Склад журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання робіт учасників та визначення переможців Конкурсу.

6.2. До складу журі включаються Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» та інших заінтересованих підприємств, установ та організацій (за згодою).

6.3. Персональний склад журі щорічно затверджується Радою Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

6.4. Функції журі:

голова журі організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, затверджує список переможців і призерів Конкурсу;

секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів та матеріалів Конкурсу;

члени журі забезпечують об’єктивність оцінювання під час проведення Конкурсу, заповнюють оцінювальні протоколи, визначають переможців Конкурсу.

 

 

7. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

7.1. Переможці Конкурсу визначаються журі в кожній віковій категорії відповідно до критеріїв оцінювання та за відповідним напрямом творчих робіт.

7.2. Підсумки Конкурсу підбиваються на кожному етапі. Результати засідань журі оформляються відповідними протоколами. Переможці нагороджуються дипломами та призами. Крім того, журі та організатори можуть установлювати спеціальні нагороди окремим учасникам, які виявили оригінальність та креативний підхід до виконання робіт.

 

8. Умови фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок цільових внесків учасників Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

Директор Асоціації                    О.М. Романюк