ДСТУ «Вузли обліку холодної води. Технічні вимоги» розробляється для забезпечення виконання норм Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», продовження реформи житлово-комунального господарства, як одного з першочергових пріоритетів реалізації Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, затвердженої Указом Президента України від 12.05.2015 №5/2015, а також з метою нормативно-правового наближення чинного законодавства України до права Європейського Союзу, відповідно Угоди про Асоціацію Україна – ЄС.

Прийняття цього проекту державного стандарту є необхідним для:

– забезпечення раціонального використання водних ресурсів;

– забезпечення захисту прав споживачів у сфері комунальних послуг шляхом запровадження прозорих процедур до регулювання сфері обліку води;

– забезпечення загальнодержавного регулювання технічних та організаційних питань щодо встановлення вузлів обліку холодної води, ефективній заміні технічних умов, методологічних рекомендацій, та інших вимог операторів зовнішніх інженерних мереж (органів місцевого самоврядування) в питаннях установки вузлів обліку води;

– актуалізації національної нормативної бази відповідно до сучасних завдань та гармонізації цієї бази з нормативними документами Європейського Союзу .

Зазначений Державний стандарт буде розглянуто ТК 306 “Інженерні мережі та споруди” і після врахування зауважень, згідно процедури, буде передано на затвердження до ДП «УкрНДНЦ».