Пологівський хімічний завод «Коагулянт» – хімічне підприємство, яке виготовляє та впроваджує сучасні реагенти для водопідготовки, очищення стічних вод, згущення і зневоднення шламів з використанням реагентів власного виробництва.

Завдяки комплексній спеціалізації та відповідності системи управління якістю на виробництві вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, ПХЗ «Коагулянт» постачає реагенти для повного циклу водопідготовки та водоочищення на водоканалах, промислових та інших підприємствах України. Ми дбайливо ставимося до довкілля, що підтверджується відповідним сертифікатом системи екологічного менеджменту ISO 14001:2015.

Наше підприємство надає послуги проведення лабораторних випробувань з метою підбору оптимальних умов очищення та доз реагентів, з метою підтвердження ефективності запропонованих рішень. Лабораторні дослідження проводяться на безоплатній основі спеціалістами ТДВ «ПХЗ «Коагулянт».

Рішення для очистки питної води

Компанія пропонує алюмовмісні коагулянти торговельних марок Pro-AQUA і ПОЛВАК на основі гідроксихлориду алюмінію з різним ступенем відносної основності, а саме від 33 до 83%, кристалічний сульфат алюмінію з вмістом основної речовини в перерахунку на Al2O3 15÷17% з метою використання у процесі підготовки питної води з доведенням показників якості до стандартів ДCанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Застосування полімерних флокулянтів EXTRAFLOCK серії «N» у поєднанні із коагулянтами забезпечує більш ефективне видалення каламутності, перманганатної окиснюваності та зниження вмісту залишкового алюмінію.

Реагент для пролонгованої дії хлору АМОПОЛ використовується в технології амонізації з метою:

  • пролонгації знезаражувального ефекту під час хлорування води, що особливо актуально в мережах великої протяжності;
  • перешкоджання утворення хлороформу – зменшення вмісту тригалометанів (хлороформу) більше ніж в 10 разів;
  • економії хлору – зменшення витрат хлору в 2 та більше разів.

Реагент, має вигляд кристалів білого кольору без запаху, є повністю безпечним та не потребує особливих умов зберігання і застосування на відміну від аміачної води. Параметри питної води, обробленої реагентом АМОПОЛ, відповідають вимогам ДCанПіН 2.2.4-171-10.

Використання діоксиду хлору з метою знезараження питної води, може потребувати видалення надлишку хлорит-іону (ClO2). У якості реагенту для його видалення рекомендовано використання реагенту Fer-AQUA-17R.

Для попереднього окиснення гідрофільних органічних домішок у поверхневих природних водах з метою дестабілізації колоїдної системи і економії коагулянту використовують реагенти Pro-OXI. Їх застосування дозволяє ефективно боротися з каламутністю та перманганатною окиснюваністю без утворення небезпечних тригалометанів.

Рішення для очистки стічних вод та обробки осадів

Застосування залізовмісних Fer-AQUA (на основі хлориду і сульфату заліза ІІІ і ІІ) та алюмінійвмісних коагулянтів Pro-AQUA, ПОЛВАК, сульфату алюмінію (у кристалічній формі або у формі водного розчину) дозволяє ефективно видаляти завислі речовини, зменшувати ХСК, БСК, вміст фосфатів тощо; підвищити ефективність роботи первинних відстійників, знизити навантаження на біологічну стадію очистки та покращити роботу очисних споруд в цілому без капітального будівництва або реконструкції.

Полімерні флокулянти на основі поліакриламіду EXTRAFLOCK успішно використовуються для кондиціонування осадів різноманітного походження, у тому числі аеробно або анаеробно стабілізованих. Їх застосування у цехах механічного зневоднення (ЦМО) дозволяє ефективно зневоднювати осад первинних відстійників, надлишковий активний мул або їх суміш з використанням різних типів обладнання, а об’єм осадів може бути зменшено в понад 40 разів. Вологість осаду після зневоднення досягає нижче 82%. Після використання, флокулянти швидко розкладаються без емісії шкідливих речовин, а зневоднений осад може бути безпечно використаний, наприклад, у сільському господарстві у якості добрива.

Флокулянти EXTRAFLOCK серії «P» здатні значно зменшити (з десятків хвилин до декількох десятків секунд) час седиментації активного мулу, що попереджає його винос із вторинних відстійників, наприклад, в період перевантаження відстійників через надмірні опади або неконтрольований приріст мулу.

Поєднання коагулянтів Fer-AQUA та флокулянтів EXTRAFLOCK дозволяє ефективно згущувати осади на існуючих вертикальних або радіальних мулоущільнювачах гравітаційного типу.

Рішення для дезодорації повітря каналізаційної мережі та на КОС

Сірководень – токсичний безбарвний газ, який є основною причиною неприємного запаху (з характерним запахом тухлих яєць), нищівної швидкої корозії колекторів, каналізаційних очисних споруд та розвитку нитчастого спухання активного мулу. Концентрація сірководню 500 ppm (або 0,05%) в повітрі робочої зони спричинює тяжкі наслідки для здоров’я або, навіть, смерть робочого персоналу.

Застосування реагентів Fer-AQUA та Fer-AIR дозволяє ефективно боротися з утворенням сульфідів і сірководню в напірних колекторах і КНС та зв’язувати у вигляді нерозчинних речовин вже наявний сірководень. В результаті зменшується інтенсивність запаху сірководню, корозійний вплив на бетон та металеві конструкції, покращуються умови роботи персоналу та вирішується проблема невдоволення населення неприємним запахом на прилеглій території до КОС або КНС.

Наявне сучасне обладнання дозволяє цілодобово контролювати та фіксувати вміст сірководню в повітрі проблемних місць для встановлення джерела утворення сірководню та підбору оптимальної технології дезодорації.

Контакти:

Адреса: вул. Лесі Українки, 243, м. Пологи, Запорізька область, 70605, Україна

E-mail: main@coagulant-producer.com

Тел.: ‎+38 06165 3 12 30

Електронна адреса: https://coagulant.com.ua/