Асоціація міст України

вул. Січових Стрільців, 73
м.Київ, 04053
380 44 486 28 78 (приймальня)
380 44 486 28 12, 486 30 82
e-mail: info@auc.org.ua
Прес-служба: press@auc.org.ua

Асоціація міст України – майже ровесниця нашої молодої незалежної держави. Вона має досить цікаву і динамічну історію. За цей відносно короткий проміжок часу своєю активною суспільною діяльністю вона зуміла не тільки привернути увагу широкої громадськості, об’єднати для співпраці більшу частину українських міст, а й змусила поважати себе усі гілки влади.

АМУ заснована в червні 1992 року, і на той час до її складу входило 35 міст. На міжрегіональній нараді керівників міських Рад, що відбулася тоді в Дніпропетровську, було визначено основну мету діяльності Асоціації – підтримка курсу ринкових перетворень, розширення горизонтальних зв’язків між містами на ґрунті економічного співробітництва, захист законних прав та інтересів членів Асоціації в органах влади та управління, взаємодія з владними структурами і громадськими об’єднаннями в справі перетворення України на країну з соціально орієнтованою ринковою економікою.

У січні 1995 року на загальних зборах Асоціації був прийнятий новий статут, згідно з яким вона стала носити свою теперішню назву – Асоціація міст України, і одержала статус всеукраїнської недержавної організації.

АМУ є потужною організацією, що довела свою спроможність захищати інтереси місцевого самоврядування на національному та європейському рівнях.

Протягом років своєї діяльності АМУ бере активну участь у формуванні законодавчої бази місцевого самоврядування, реформуванні бюджетної політики та міжбюджетних відносин, надає інформаційну, організаційну та консультативну допомогу своїм членам, опікується проблемою підготовки і перепідготовки муніципальних кадрів, налагоджує міжнародні побратимські зв‘язки між містами.

АМУ  лобіює інтереси територіальних громад в центральних та регіональних органах державної влади, регулярно інформує їх та громадськість про проблеми місцевого самоврядування та шляхи їх вирішення. В квітні 2003 року з її ініціативи  вперше в Україні проведено парламентські слухання з питань місцевого самоврядування.

За ініціативи АМУ та при її безпосередній участі розроблено цілу низку законопроектів та концептуальних документів. Серед них найважливіші: положення ХІ розділу Конституції України „Місцеве самоврядування”, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Хартія українських міст, Бюджетний кодекс України. На клопотання АМУ Указом Президента України 7 грудня встановлено День місцевого самоврядування.

Відповідно до Закону України „Про асоціації органів місцевого самоврядування” від 16.04.2009 р. № 1275 АМУ перереєстровано у Всеукраїнську Асоціацію органів місцевого самоврядування „Асоціація міст України”.

Асоціація міст України планомірно поглиблює стосунки між українськими містами та їх європейськими партнерами. Наприкінці 2002 року її було прийнято до Ради європейських муніципалітетів та регіонів, що безперечно зміцнило її міжнародну позицію та репутацію України як держави, що прагне до європейської спільноти.

У 1999-2001 роках було розбудовано мережу регіональних відділень Асоціації, яких нині діє 25 у всіх регіонах України.

Сьогодні Асоціація міст України об’єднує 557 міст, селищ і сіл, в яких проживає понад 80% населення України.

Цілі та завдання Асоціації зосереджуються на основній ідеї: захисті законних прав та інтересів міст-членів АМУ в органах державної влади. З неї логічно випливають два інших компоненти діяльності: підтримка та розвиток місцевого самоврядування в Україні.

Для виконання своїх цілей і завдань Асоціація міст України:

  • представляє та захищає інтереси міст у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів та інших органах центральної влади;
  • розробляє пропозиції щодо внесення змін до законодавчої бази місцевого самоврядування та управління на місцях;
  • розробляє законопроекти та інші нормативні акти, що стосуються життєдіяльності міст;
  • розробляє пропозиції до Закону про Державний бюджет та сприяє їх затвердженню Парламентом України;
  • надає інформаційну, організаційну та консультативно-експертну допомогу містам-членам АМУ;
  • займається розробкою навчальних програм з проблем підготовки муніципальних кадрів;
  • налагоджує зв’язки з іноземними та міжнародними організаціями, чия діяльність спрямована на вирішення проблем місцевого самоврядування;
  • допомагає містам в налагодженні побратимських зв’язків.

АМУ регулярно інформує центральні та регіональні органи державної влади, громадськість про проблеми місцевого самоврядування, проблеми міст, а також можливі шляхи вирішення цих проблем.

Асоціація готує рекомендації з питань подальшого розвитку місцевого самоврядування, захисту прав та законних інтересів територіальних громад, зміцнення інфраструктури міського господарства, надання високоякісних громадських послуг, охорони громадського порядку в містах, поліпшення екологічного стану, охорони здоров’я, розвитку національних та культурних традицій, підготовки кадрів, пропаганди передового муніципального досвіду, а також реалізує заходи по впровадженню в життя своїх рекомендацій.

Інтереси міст в Асоціації представляють, як правило, міські голови, які обираються прямим таємним голосуванням усією територіальною громадою.