Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго»

Солом’янська площа, 2, оф. 803, м. Київ, 03035
тел./факс: 248-80-05
тел./факс: 248-80-29
http://mautke.com.ua
E- mail: utke@i.ua

Президент Асоціації

Президент обирається загальними зборами та здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціацією, представляє її в органах влади та місцевого самоврядування, організовує роботу Правління,  визначає повноваження і обов’язки своїх заступників та структурних підрозділів.

У даний час Президентом Асоціації є Блащук Арсентій Андрійович, який активно працює над удосконаленням нормативно-правової бази та впровадженню інвестиційних проектів по реконструкцій системи теплопостачання міст України.     Першим Президентом Асоціації з 1990 по 1995 р.р. був Пустоваров Ю.Є. Другим Президентом Асоціації з 1995 по 2008 р.р. був Покровський Л. Л.

Виконавча дирекція

Виконавча дирекція втілює в життя рішення Загальних зборів, Правління та Президента, веде господарську діяльність відповідно до статуту Асоціації. Її очолює виконавчий директор, який призначається Правлінням.     В даний час виконавчим директором є Лаврищук Роман Миколайович.

Правління Асоціації

Правління вирішує найважливіші питання діяльності Асоціації в період між Загальними зборами та здійснює контроль за діяльністю Виконавчої дирекції. Це перш за все – прийняття та виключення із складу Асоціації нових членів, затвердження програм діяльності Асоціації, розгляд та затвердження звітів Президента та виконавчої дирекції, визначення напрямків діяльності. В даний час правління Асоціації налічує 21 член.

Основні результати та досягнення

Законодавча та нормативно-правова база:    Участь у розробці проектів, нормативно-правової бази та їх удосконаленні:
 • –  Закону України „Про теплопостачання”;
 • – Закону України „Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерації) використання скидного потенціалу”;
 • –  „Правила користування тепловою енергією”;
 • –  „Про засади функціонування ринку природного газу”;
 • – „Правила надання послуг населенню послуг з централізованого, центрального опалення та водовідведення”;
 • – „Порядок Формування тарифів на теплову енергію та послуги централізованого теплопостачання”.

Напрямки діяльності

 • – Розробка та удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази;
 • – Дослідження проблем теплоенергетики України;
 • – Сприяння впровадженню енергоефективних технологічних процесів, нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії;
 • – Сприяння ідентифікації, розробці та впровадженню інвестиційних проектів по реконструкції та модернізації систем теплопостачання міст України;
 • – Пошук джерел фінансування для інвестиційних проектів членів Асоціації;
 • – Просування на ринку України обладнання та послуг членів Асоціації;
 • – Консультування щодо: розробки схем теплопостачання населених пунктів, розробки техніко-економічних обґрунтувань та бізнес-планів;
 • – Популяризація передового досвіду членів Асоціації та визначення для їх бізнес-партнерів;
 • – Організація конференцій та семінарів;
 • – Видавництво бюлетнів, монографій, брошур, звітів.

Характер діяльності

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання „Укртеплокомуненерго” (далі – Асоціація) є добровільним міжгалузевим об’єднанням самостійних юридичних осіб:теплогенеруючих, теплотранспортуючих та теплосервісних організацій, виробничих підприємств, науково-дослідних, проектних, ремонто-будівельних та інших підприємств та організацій різних форм власності, які обєдналися з метою координації їх діяльності для вирішення питань енергозабезпечення населених пунктів України. Асоціація створена в

1990 р. і є неприбутковим господарським об’єднанням.