ІV Міжнародний Екологічний Форум Вода& Енергія

Дата проведення: 13-14 вересня 2018 року у м. Львові (Україна).

Організатор: Асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія».

Під патронатом: Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства й Міністерства екології та природних ресурсів України.

Еко Форум Вода та Енергія є одним з найактуальніших та найвпливовіших заходів в Україні у сфері водопідготовки, водопостачання, водовідведення, впровадження інноваційних технологій та досвіду виробництва енергії з відновних джерел.

Цільова аудиторія:
– Муніципальні та державні органи влади;
– Міжнародні та українські фінансові установи;
– Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства;
– Підприємства легкої та харчової промисловості;
– Компанії-виробники та постачальники обладнання та технологій;
– Інженерні, проектні й будівельні компанії;
– Науковці, екологи, гідрологи;
– Студентська спільнота;
– Громадські організації.

Мета Форуму:

 • Сприяти покращенню діалогу та взаємодії між політикою, бізнесом, наукою та суспільством з метою напрацювання стратегії захисту водних ресурсів;
 • Сприяти обміну інформації та досвідом для зменшення негативного впливу виробничих процесів на довкілля, зменшення енергоспоживання за рахунок використання відновних джерел енергії, скорочення кількості вуглецевих викидів;
 • Презентувати інноваційні технології у водному та енергетичному секторах національної економіки.

Під час Еко-Форуму триватиме Виставка Інноваційних Технологій Water Pro, до участі у якій запрошуються підприємства та компанії, виробники й постачальники обладнання та устаткування для очищення природних і стічних вод, переробки та сортування відходів, засоби автоматизації технологічних процесів, економії енергоресурсів, транспортування води, новітніх «зелених» рішень. Експонентам Виставки надається можливість розмістити свої експозиції у спеціально обладнаних модулях або на відкритому майданчику.

 Топ-теми Форуму

Угода про асоціацію з ЄС – основний рушій у сфері екологічної політики і права

 • Стан імплементації Директив Ради «Про якість води, призначеної для споживання людиною», «Про очистку міських стічних вод», «Про встановлення рамок діяльності Співтовариства у галузі водної політики»
 • Чи достатньо переписати положення директив і прийняти їх як закони в Україні?
 • Галузева стратегія – як основа розробки необхідних законів і підзаконних актів
 • Результати прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

Інвестиції у захист довкілля – інвестиції у майбутнє

 • Робоча група «Енергетика, довкілля та зміна клімату»
 • Проекти технічної допомоги міжнародної організації Регіональний екологічний центр для Центральної та Східної Європи
 • Інвестиції в зелену економіку, інновації та ресурсоощадливість. Приклади успішних проектів в Україні
 • Спільні проекти з організаціями громадянського суспільства та муніципалітетами на місцях задля зміни екологічної свідомості

Від стратегії виживання до успішної трансформації

 • Яка справжня природа успіху європейських водних компаній, які досягли вершин?
 • Чим стратегія виживання відрізняється від стратегії розвитку?
 • Яка філософія лежить в основі цих стратегій? Яку трансформацію і ключові зміни повинні пройти українські підприємства водного господарства?
 • Які інструменти і практики повинні бути впроваджені, для забезпечення стабільного розвитку у сучасних умовах?

Вплив стічних вод на екологію. Оптимізація роботи очисних споруд та обробка осадів

 • Технічний аудит та розробка комплексних схем оптимізації роботи каналізаційних очисних споруд.
 • Моделювання та розробка стратегії управління поверхневим стоком з урбанізованих територій в Україні в умовах глобальних кліматичних змін.
 • Технологічні схеми утилізації осадів на каналізаційних очисних спорудах. Пошук оптимальних технологічних режимів анаеробного зброджування суміші осадів.
 • Перспективи впровадження технології біокомпостування осадів стічних вод на українських каналізаційних очисних спорудах.

Дискусійні теми, що готуються для обговорення на Форумі:

 • Оцінка запасів питних підземних вод. Геологічне вивчення та дослідно-промислова розробка.
 • Моніторинг якості питної води. Законодавче регулювання, технічне забезпечення.
 • Розробка положень про технологічні регламенти виробництва питної води та централізованого водовідведення
 • Напрямки зменшення втрат питної води підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання.
 • Правила приєднання до водопровідних мереж. Проблематика несанкціонованих забудов
 • Правила з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації рідких нечистот
 • Перспективи впровадження стимулюючого тарифоутворення
 • Сучасні інноваційні методи побудови екологічно-свідомого суспільства

Контактні особи:
Уляна Горбата, менеджер проекту – конференційна діяльність
ulyana.horbata@gmail.com
тел.: +38 (067) 314 41 76
Андрій Чех, менеджер проекту – виставкова діяльність
andriychekh@gmail.com
тел.: +38 (067) 671 29 95

Умови участі

У заході можуть безкоштовно взяти участь представники водопровідно-каналізаційних підприємств України, муніципальні та державні органи влади, наукова та студентська спільнота, громадські організації, ЗМІ.

Для представників бізнес-компаній передбачений організаційний внесок у розмірі 2 000 UAH на одну особу.

Для відвідування ділової програми Форуму та Виставки необхідно заповнити реєстраційну форму на сайті http://eco-forum-lviv.com.ua/  і відправити її організаторам.

Протягом 2 робочих днів після отримання реєстраційної форми Гостю Форуму скеровується лист – підтвердження про реєстрацію.

13 вересня на стійці реєстрації необхідно отримати бейдж, який є перепусткою для відвідування ділової програми Форуму та Виставки.

Керівникам Водоканалів

Проект програми

УМОВИ УЧАСТІ