Асоціація “Укрводоканалекологія” – добровільне міжгалузеве об`єднання виробничих підприємств, установ, організацій водопровідно-каналізаційного господарства, науково-дослідних, проектних, ремонтно-будівельних
та інших підприємств різних форм власності, об’єднаних з метою постійної координації та поєднання виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення питань забезпечення населення
якісною питною водою та водою промислово-господарського призначення, водовідведення, ефективного очищення стічних вод, поліпшення екологічного стану
водних ресурсів природного середовища в Україні.

Є корпоративним членом Міжнародної Водної Асоціації IWA.

Асоціація здійснює:

– об’єднання інтелектуальних, виробничих, наукових та комерційних інтересів учасників Асоціації;
– координацію сумісної діяльності підприємств і організацій-членів Асоціації в галузях водопостачання, водовідведення, моніторингу та охорони вод;

– розвиває практичне і наукове співробітництво;

– бере участь в розробці і реалізації Державної відомчої і власної програм розвитку водозабезпечення та каналізування населених пунктів України, нормативної бази;
– надає Учасникам Асоціації послуги по їх матеріально-технічному забезпеченню за їх замовленнями;
– сприяє зміцненню матеріально-технічної і методологічної бази галузевого лабораторно-виробничого контролю якості води;
– надає послуги Учасникам Асоціації в створенні дочірніх, спільних та інших підприємств і організацій по виробництву нової техніки,
вимірювальних приладів, матеріалів тощо;
– координує зовнішньоекономічну діяльність Учасників Асоціації, в тому числі організовує для них кредитні лінії;
– здійснює пошук потенційних партнерів для налагодження прямих контактів між ними та Учасниками Асоціації;
– забезпечує інтереси та захищає права Учасників Асоціації, надає їм юридичну, економічну, іншу консультативну та інформаційну допомогу;
– організує виставки, семінари, обмін досвідом, рекламне, редакційно-видавниче, інформаційне, готельне, транспортне обслуговування Учасників Асоціації;
– готує і накопичує банк даних систем матеріально-технічного забезпечення, контролю якості води тощо;
– допомагає Учасникам Асоціації у розробці проектів співробітництва з іноземними фірмами та організаціями, в тому числі зі створення спільних підприємств;
– орагнізовує курси підвищення кваліфікації керівного складу та працівників Учасників Асоціації;
– виконує інші функції, що відповідають цілям Асоціації і не суперечать діючому законодавству.