4 квітня у соціальній мережі «Фейсбук» з’явилася інформація про нібито забруднення річки Псел неочищеними стічними водами за межами міста. У той же день, 4 квітня, хімічною лабораторією очисних споруд КП «Міськводоканал» Сумської міської ради було здійснено відбір проб очищених та знезаражених стічних вод, які скидаються станцією очисних споруд у річку Псел.

За результатами проведених лабораторних досліджень перевищень гранично- допустимих концентрацій скиду до водоприймача не виявлено:

ПоказникФактична концентрація, мг/лГДК скиду, мг/л
рН8,126,5-9,0
фосфати4,555,7
нітрити0,411,0
нітрати11,2530,0
азот амонійний0,134,8
хлориди34,74110,0
завислі речовини8,515,0
ХСК26,237,0

«Зважаючи на резонанс, який викликаний нібито фактами ймовірного забруднення річки Псел неочищеними стічними водами, скинутими до водойми з міських очисних споруд, офіційно повідомляю, що жодних аварійних, позаштатних ситуацій у роботі станції очистки, які призвели б до скиду неочищених стічних вод не було. Станція очисних споруд цілодобово здійснює стабільне очищення  та знезараження зворотних вод, навіть, в умовах підвищеного навантаження під час карантину. Персонал станції суворо дотримуєтьсятехнологічного процесу та усіх санітарних рекомендацій», – повідомив Анатолій Сагач.

За словами директора, в той же день він особисто виїхав до очисних споруд та сфотографував стан річки біля скиду – поверхня водойми була чистою.

Слід зазначити, що антропогенний вплив міста Суми на екосистему річки Псел обумовлюється не лише ефективністю роботи загальноміських очисних споруд, але й діяльністю підприємств, організацій, які безпосередньо здійснюють скид забруднених або недостатньо очищених зворотних вод до річки Псел. Не меншим є вплив на стан водойми відведення поверхневих зливових стічних вод, які скидаються майже зі всієї території міської забудови, а також скид нечистот із садиб приватного сектору, які не забезпечені централізованим водовідведенням. Окрім цього, до річки надходять стічні води з очисних споруд ПАТ «Сумихімпром», які знаходяться за 2,5 км нижче за течією від очисних споруд КП «Міськводоканал».

Також простежується негативний вплив поверхневих вод Косівщинського водосховища. Косівщинське водосховище є одним із ключових факторів, які впливають на стан річки Сумка на території міста Суми, отже, головної водної артерії міста – річки Псел.

Щодо загальноміської суміші виробничих та господарсько-побутових стічних вод, яка потрапляє до міської каналізаційної системи, то вона скидається до річки Псел, після механічного, біологічного очищення та знезараження на каналізаційних очисних спорудах міста Суми.

Контроль за якістю стічних вод після очищення на очисних спорудах та за якістю води річки-водоприймача проводиться хімічною лабораторією очисних споруд за належним переліком показників. Результати лабораторних досліджень надаються до департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації та до обласного виробничого управління водного господарства.

Якість зворотних стічних вод, які потрапляють до річки Псел, напряму залежить від того, в якій кількості та з якими перевищеннями допустимих концентрацій забруднюючих речовин, стічні води потрапляють до каналізаційної системи міста Суми, а також від технічних можливостей очисних споруд підприємства. Великою загрозою є залпові скиди, які відбуваються в основному вночі та у вихідні дні, і призводять до порушень процесу біологічної очистки міських стічних вод. Для запобігання виникнення таких порушень на очисних спорудах організовано лабораторний контроль у вихідні дні.

З метою упорядкування скиду стічних вод в міську каналізаційну систему для всіх споживачів встановлені максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин (нормативи  ГДК), розмір яких встановлено Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми, затвердженими рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.01.2019 р. № 4.

Відповідно до проектів 1968-1991 років очисні споруди міста Суми були розраховані на меншу концентрацію забруднюючих речовин. Окрім того, система обладнання і споруд фізично зношена, потребує  комплексної реконструкції та впровадження сучасних технологій. Проте КП «Міськводоканал» СМР вживаються усі можливі заходи, направлені на зменшення концентрації шкідливих речовин у зворотних стічних водах. Фахівцями підприємства розроблений та застосований метод індуцированої активації активного мулу (хімічного мутагенезу) на очисних спорудах міста Суми, який підвищив ефективність очищення стічних вод від сполук азоту та фосфатів. На сьогодні продовжується дослідницька робота з його подальшого вдосконалення, зокрема, використання цього методу дозволило ефективно побороти нитчасте спухання активного мулу в аеротенках.

Оскільки в тарифі на централізоване водопостачання та водовідведення не закладені витрати на проведення капітального ремонту та реконструкції очисних споруд, то за час їхньої експлуатації здійснювалися лише часткова заміна обладнання та вибірковий ремонт споруд і мереж, що надавало можливість покращити ефективність роботи окремих вузлів.

Із питання реконструкції очисних споруд КП «Міськводоканал» СМР неодноразово зверталось до власника – Сумської міської ради, державних повноважних органів, інших профільних організацій. За результатами  звернень були отримані рекомендації та комерційні пропозиції, з міського бюджету були виділені кошти на розроблення техніко-економічного обґрунтування по об’єкту «Реконструкція міських очисних споруд КП «Міськводоканал» Сумської міської ради», яке було розроблено ТОВ ВП «Промислові системи». Проте виділених коштів недостатньо. За попередніми підрахунками, для реконструкції сумських міських очисних споруд необхідно близько 700 млн грн.

Із метою забезпечення високої ефективності очистки та захисту навколишнього середовища, КП «Міськводоканал» СМР вдалося досягти домовленостей з представниками НЕФКО щодо виділення коштів для виконання часткової реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Суми в рамках виконання інвестиційного проекту «Модернізація та реконструкція системи водовідведення у місті Суми». На сьогоднішній день вже розроблено та погоджено технічне завдання та проводиться тендер.

За роки експлуатації очисних споруд, присутність в очищених водах до 15мг/дмзважених часток  стала причиною накопичення донних мулових осадів. При підвищенні  температури  у зв’язку з утворенням анаеробних зон проходять процеси денітрифікації. В результаті відбувається  розрив  окремих пластівців мулу, який лежать на дні, газоподібним азотом, їх  дефлокуляція на дрібні  ферменти  з  подальшим  випливанням  на  поверхню води. У останні роки ситуація погіршується із-за відсутності повеней, що могли б промити русло річки Псел від накопичених донних мулів. Як вихід із ситуації, КП «Міськводоканал» СМР пропонує провести роботи з гідродинамічного очищення русла річки Псел від донних осадів на ділянці від місця скиду зворотних вод з очисних споруд міста Суми на відстань 3500 метрів за течією.

Також актуальним залишається питання утилізації надлишкового мулу, його можливого використання як добрива у сільськогосподарському виробництві або для вироблення теплової та електричної енергії. З цього питання КП «Міськводоканал» СМР отримало пропозиції інжинірингових рішень з переробки відходів на базі недіючої споруди на основному майданчику очисних споруд підприємства.