16 травня за ініціативи завідувача Сектору ДРС в Івано-Франківській області Андрія Соболевського в Комунальному підприємстві «Івано-Франківськводоекотехпром» відбулася нарада з керівництвом цього підприємства з приводу необхідності розробки проекту регуляторного акта – «Місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Івано-Франківська».

Необхідність розробки даного проекту регуляторного акта передбачена Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», а також затвердженими відповідно до цього закону наказом Мінрегіону № 316 від 01.12.2017 Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення.narada-u-ivano-frankivskvodoekotehpromi

На підставі цих Правил виробник розробляє місцеві Правила приймання, в яких враховуються місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначаються допустимі концентрації забруднюючих речовин, що можуть скидати до системи централізованого водовідведення.

Місцеві правила приймання затверджуються органами місцевого самоврядування та є обов’язковими для виробників та споживачів.

У місцевих правилах приймання конкретизуються питання щодо відбору проб стічних вод на аналіз, зокрема, періодичність контролю, а також порядок проведення та оформлення процедури відбору проб.

Як наголосив завідувач Сектору ДРС в Івано-Франківській області Андрій Соболевський, пріоритетом при розробці та затвердженні Місцевих Правил приймання має стати нещодавно затверджене рішенням Уряду впровадження ризик-орієнтованого підходу у діяльності контролюючих органів.